FRIENDLY by ARCTICLEAN


Hej, och roligt att du hittade hit!

Vi på Arcticlean arbetar ständigt med att utveckla och ta fram nya produkter för att göra fordonsvård både enklare och bättre. Men en stor del av vår fokus ligger på miljö, och inte minst användar- & arbetsmiljö. Vi strävar efter att vara så hållbara det bara går, utan att för den delen tumma på produkternas kvalitet och effektivitet.

Vi har fasat ut alla spår av PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) och även andra lösningsmedel som vi kunnat byta ut mot mildare.
Mycket av miljömärkningar idag är så kallad “greenwashing”, där man får produkter att framstå som mer miljövänliga än vad de egentligen är. Vi tror mer på superkoncentrerade produkter - vilket resulterar i att du kan köpa en 500ml förpackning av en produkt från oss, istället för att köpa 20st 500ml av en liknande, men miljömärkt, produkt från någon annan som dessutom fungerar sämre. Att inte frakta vatten och återvinna plast är viktigare än att få en produkt klassificerad som miljövänlig. De produkter som inte går att späda ser vi till att de är så effektiva att det blir minimal åtgång istället!

Kontentan vi nått är således att det är viktigare att fokusera på koncentrat och väldigt dryga produkter än att till varje pris få som märkningsfria eller miljömärkta även om det såklart inte behöver vara någon nackdel.

Vi är anslutna till FTI (förpackningsinsamlingen) och samarbetar med Lundstams Återvinning lokalt.

VI har genomfört en ISO 26000-utbildning för socialt ansvar och arbetar med ISO 9001 och 14001.Några exempel på lyckade produkter - vårt polermedel
Heavy cut compound, som trots att det inte är märkningspliktigt eller innehåller något farligt lösningsmedel, ändå är ett av marknadens bästa polermedel.

Våra keramiska lackskydd Base och Top coat - där man med endast 30ml! - kan behandla upp till 10 personbilar, produkten har en enormt bra hållbarhet och ger en minimal miljöpåverkan.

Vår alkaliska avfettning Autoclean + wax kan spädas med upp till 100 gånger, och är dessutom är helt biologiskt nedbrytbar och blir ej märkningspliktig i utspädd form.

Eller Polish & sealant som kontinuerligt utvecklats under årens gång och nu är en av marknadens bästa AIO (all in one)/wax polish-produkter - väldigt mild produkt där man med minimal miljöpåverkan kan både polera och skydda mellan 5-20 bilar, med en 500ml-flaska.

Vi kan fortsätta att skrika högt om våra produkter, men det vi vill belysa är att produkterna är både väldigt effektiva och samtidigt så snälla mot miljön som det går att få dem.
Logga in